درخواست عضویت

شما با عضویت  ، میتوانید وارد گروه رادین شده و نسبت به شرکت در پروژه ها داوطلب شوید . این بستر می تواند برای تمامی دانشجویان  با هر سطح از دانش ، مناسب باشد. عضویت در تیم رادین از طریق فرم این صفحه صورت میگیرد و مراحل آن در لیست زیر ذکر شده است.

1. ارسال فرم

اطلاعات خود را از طریق فرم این صفحه کامل کرده و ارسال کنید. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی ،اطلاعات دانشگاه ، اطلاعات تماس و زمینه های تخصص است. زمینه های تخصص ، مواردی هستند که شما در آنها مهارت لازم را داشته و اعلام همکاری میکنید.

* قابل ذکر است که در حال حاضر تنها ثبت نام دانشجویان دانشگاه ازاد بوشهر مقدور است.

2. تایید اطلاعات

اطلاعات فرم ثبت نام شما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید ، پیامکی حاوی اطلاعات ورود شما به سیستم رادین ارسال خواهد شد.

3. تعین سطح مهارت

سطح مهارت شما توسط چک لیست انتخابی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در صورت تایید صلاحیت وارد تیم رادین می شوید. چک لیست مورد نظر ، توسط اساتید هر رشته تعین شده و مخاطب با کامل کردن آن ، از سطح تخصص خود مطلع می شود.

4. شروع کار

بعد از گذراندن مراحل ثبت نام ، اطلاعات دسترسی به صفحه پروژه ها به شما ارسال شده و از طریق صفحه ذکر شده میتوانید پروژه های در حال اجرا را انتخاب و با توجه به سطح مهارت شخصی ، داوطلب شوید.