پروژه تایتان v0.1

تاریخ اجرا17 آبان 1398
مکان اجراکارگاه رادین
کد پروژه3412
دسته بندیمکاترونیک