پروژه roboFinger

تاریخ اجرا2 آبان 1398
مکان اجراکارگاه رادین
کد پروژه2185
دسته بندیمکاترونیک